RIKKE HØGSTED

FOREDRAG

Rikke er en erfaren foredragsholder og formidler vigtige emner på en engageret og nærværende måde, der holder salen fanget.

BELASTNINGSPSYKOLOGI

Mange mennesker er på deres arbejde dagligt vidner til tragedier og traumatiske begivenheder i form af ulykker, livstruende sygdom, trusler, død og vold.

Et foredrag om, hvordan man som ansat kan holde til at have et mentalt krævende job og undgå, både som professionel og som menneske, at blive hverken for tyndhudet eller tykhudet.
www.facebook.com/belastningspsykologi/

MEpower

Man har i sundhedsvæsenet længe haft fokus på, hvordan patienter skal ’empowers’, så de kan genvinde kontrollen og opbygge kræfter. Bytter man imidlertid om på E’et og M’et opstår ordet MEpower, som er patientens egne kræfter og ressourcer.

Et foredrag om, hvordan man kommer de barrierer til livs, som i dag koster patienter kræfter og passiviserer dem i fremmedgjorte og afhængige patientroller.

http://www.mepower.dk/

TIL MINDE OM

Når et barn mister en forælder eller søskende udløser det en stor sorg, som også kan være smertefuld for menneskene omkring barnet. Mange bliver i tvivl om, hvordan man bedst hjælper barnet og vil så nødig gøre ondt værre.

Et foredrag om, hvordan man kan hjælpe et barn i sorg ved blandt andet at lave en mindebog med barnet og på den måde holde mindet om den mistede i live.

http://www.tilmindeom.dk

UNDERVISNING

Rikke har gennem mange år undervist fagpersoner og studerende indenfor blandt andet sundheds- og socialområdet, militær og beredskabsområdet, krigskorrespondenter og fotografer samt frivillige fra forskellige NGOér.

Rikke tilbyder primært undervisning indenfor emnerne:

  • Kunsten at håndtere et psykisk krævende job – hvordan man forebygger at mennesker i mentale højrisikoerhverv udvikler medfølelsestræthed, depression, PTSD, misbrug eller sekundær traumatisering
  • MEpower – hvordan bruger man patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles ressourcer klogest?
  • Motivation, kommunikation og samarbejde

TEMADAG

Temadage giver mulighed for fordybelse i et emne og kan planlægges som enten halvdags- eller heldagsseminarer eller strække sig hen over flere dage. En temadag vil typisk bestå af både teori og øvelser for at sikre dynamik og engagement.

ÅBNE KURSER

Regelmæssige åbne kurser for faglige forbund og selskaber, som medlemmer på tværs af arbejdspladser kan melde sig til. Følg med i dit fagblad eller i relevante nyhedsbreve for annoncering af kurser eller foreslå den kursusansvarlige konsulent i dit forbund at arrangere et åbent kursus for medlemmerne. Kontakt gerne for nærmere kursusbeskrivelser inkl. læringsmål.

FYRAFTENSMØDER

Et fyraftensmøde kan være en god måde at indlede en ny indsats på en arbejdsplads. De ansatte får dermed mulighed for at få en lille ’smagsprøve’ ved at blive præsenteret for de helt overordnede temaer inden for emnet.

KONSULTATIONER

Rikke tilbyder forskellige former for konsultationer. Omdrejningspunktet for samtalerne er et fokus på ressourcer og styrker i udfordrende livs- eller arbejdsforhold, kombineret med et sikkert blik for psykologiske faktorers påvirkning af den enkelte, organisationen og samspillet med omverdenen.

LEDERSPARRING

I en kompleks hverdag med mange ledelsesmæssige opgaver og udfordringer kan det at sparre med en udenforstående bidrage til at få overblik, sætte tingene i perspektiv og give inspiration og ny energi til arbejdet. Mange ledere vælger i forlængelse af en temadag at få sparring i forhold til videre implementering af planer og ideer i deres konkrete hverdag.

PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP

Rikke tilbyder psykologisk krisehjælp til mennesker, der har været udsat for en akut belastende begivenhed som fx ulykker, overfald eller livstruende sygdom samt psykologiske debriefinger til mennesker, der er vendt hjem fra et højrisikoområde og som ønsker at bearbejde de stærke indtryk.

Hvis du er dækket af en sundhedsforsikring kan dit forsikringsselskab fortælle dig om samtalen falder inden for rammerne af din ordning og hvordan deres procedure er. Rikke er ikke medlem af diverse netværk og har ikke overenskomst med sygesikringen.

SUPERVISION

Rikke tilbyder supervision til enkeltpersoner eller personalegrupper, herunder psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation eller som del af videreuddannelsen til specialist.

KOMMUNIKATION

Rikke har lavet kommunikations- og pressearbejde igennem mange år og har stor erfaring med at formidle krisepsykologisk stof i både TV, radio og trykte medier. Hun har udover en række fagbøger også udarbejdet pjecer og undervisningsmateriale om krisepsykologiske emner. Desuden har hun medvirket i forskellige informationsvideoer og som psykologisk ekspert i TV-produktioner.

Rikke kan kontaktes for både interviews, ekspertudtalelser og konkrete formidlingsopgaver.

OM PTSD FOR
DANSK JOURNALIST FORBUND

OM MINDESITES FOR
BEGRAVELSE DANMARK

OM MINDEBØGER I
DEADLINE

OM REDNINGSARBEJDET AF THAILANDSKE DRENGE I TV2 NEWS