RIKKE HØGSTED

FOREDRAG OG UNDERVISNING

Rikke er en erfaren foredragsholder og formidler vigtige emner på en engageret og nærværende måde, der holder salen fanget.

Belastningspsykologi

Nogle mennesker har et mentalt højrisikoarbejde – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på en anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser. Gå til siden om Institut for Belastningspsykologi eller centrets facebookgruppe www.facebook.com/belastningspsykologi/ for nærmere.

 

MEpower

Man har i sundhedsvæsenet længe haft fokus på, hvordan patienter skal ’empowers’, så de kan genvinde kontrollen og opbygge kræfter. Bytter man imidlertid om på E’et og M’et opstår ordet MEpower, som er patientens egne kræfter og ressourcer.

Hør om hvordan man kommer de barrierer til livs, som i dag koster patienter kræfter og passiviserer dem i fremmedgjorte og afhængige patientroller.

http://www.mepower.dk/

Til Minde Om

Når et barn mister en forælder eller søskende udløser det en stor sorg, som også kan være smertefuld for menneskene omkring barnet. Mange bliver i tvivl om, hvordan man bedst hjælper barnet og vil så nødig gøre ondt værre.

Hør om hvordan man kan hjælpe et barn i sorg ved blandt andet at lave en mindebog med barnet og på den måde holde mindet om den mistede i live.

http://www.tilmindeom.dk

KOMMUNIKATION

Rikke har lavet kommunikations- og pressearbejde igennem mange år og har stor erfaring med at formidle krisepsykologisk stof i både TV, radio og trykte medier. Hun har udover en række fagbøger også udarbejdet pjecer og undervisningsmateriale om krisepsykologiske emner. Desuden har hun medvirket i forskellige informationsvideoer og som psykologisk ekspert i TV-produktioner.

Rikke kan kontaktes for både interviews, ekspertudtalelser og konkrete formidlingsopgaver.

OM PTSD FOR
DANSK JOURNALIST FORBUND

OM MINDESITES FOR
BEGRAVELSE DANMARK

OM MINDEBØGER I
DEADLINE

OM REDNINGSARBEJDET AF THAILANDSKE DRENGE I TV2 NEWS