RIKKE

 UDDANNELSE

Rikke er uddannet psykolog fra Københavns Universitet 1998. Autoriseret af Psykolognævnet i 2002, specialist i psykoterapi i 2010 og i psykotraumatologi i 2014. Medlem af Dansk Psykologforening og sidder i foreningens Corona-ekspert-panel. 


 UDDANNELSE

Rikke er uddannet psykolog fra Københavns Universitet 1998. Autoriseret af Psykolognævnet  i 2002, specialist i psykoterapi i 2010 og i psykotraumatologi i 2014. Rikke har lederuddannelse og kurser fra Dispuk, Region Hovedstadens Psykiatri og CBS.

 ERHVERVSERFARING

Rikke har arbejdet som konsulent i Dansk Røde Kors, rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, militærpsykolog i Det Danske Forsvar, chefpsykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri. Rikke har solid erfaring med arbejdet i mentale højrisikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i Irak og Afghanistan ligesom hun har ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden. Hun er en erfaren leder med flere lederuddannelser og har derudover en bred erfaring med undervisning og formidling.

Rikke er også leder og stifter af Institut for Belastningspsykolog, https://belastningspsykologi.dk/index.php/om-belastningspsykologi/

”Jeg har siden min studietid været optaget af traumer og kriser og hvordan vi mennesker reagerer, når vi møder livets barske sider. Hvordan overlever vi psykologisk set, og hvad skal der til for måske ligefrem at vende modgang til styrke? Hvad er det, der sker, når tragedien rammer og hvad kan man selv, ens nærmeste, ens arbejdsplads og professionelle gøre for at støtte og hjælpe. Jeg har gennem mit arbejdsliv arbejdet som både leder og ansat i offentlige og private organisationer samt i flere NGO’er, hvilket har givet mig en værdifuld viden og indsigt i forskellige organisationskulturer. En viden jeg trækker aktivt på, når jeg skal designe processer og løsningsforslag til organisationens ledere og medarbejdere.”

Tag kontakt til Rikke på E-mail: RIKKE@BELASTNINGSPSYKOLOGI.DK

THOMAS

 UDDANNELSE

Thomas er uddannet læge fra Københavns Universitet 1986 og speciallæge i psykiatri 1997. Thomas skrev Ph.D. afhandling om bofællesskaber for psykisk syge i 1997.

Han har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi og en række kurser i andre psykoterapiformer. Medlem af Lægeforeningen.


 

 UDDANNELSE

Thomas er uddannet læge fra Københavns Universitet 1986 og speciallæge i psykiatri 1997. Thomas skrev Ph.D. afhandling om bofællesskaber for psykisk syge i 1997.Han har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi og en række kurser i andre psykoterapiformer.

 ERHVERVSERFARING

Thomas har arbejdet på psykiatriske afdelinger og ambulatorier på Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital og i gennem 8 år været klinikchef på Psykiatrisk afdeling i Gentofte.. Han var fra 2010 til 2015 medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse og formand for selskabet fra 2013 til 2015. Thomas har en solid klinisk erfaring indenfor de fleste psykiatriske områder og er rutineret underviser og formidler.
”Jeg har altid brændt for det psykiatriske område og fra min studietid vidst, at jeg skulle være psykiater. Det er et privilegium som psykiater at få lov til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser og gøre en forskel for den enkelte og hans eller hendes pårørende. Psykiatri er et lægevidenskabeligt speciale, som på én og samme tid er eksakt og svært at afgrænse. Psykiatrien har altid været genstand for stor opmærksomhed og interesse, også fra mennesker der ikke har deres virke som sundhedsprofessionelle, eller som kender psykiatrien fra patient- og pårørendesiden. Tilsvarende har psykiatrien altid været omgærdet af både fascination og velmenende synspunkter, men også af myter og fordomme. Jeg er optaget af at formidle dette højaktuelle område både i og udenfor sundhedsprofessionelle kredse, så patienter, pårørende og øvrige befolkning kan mødes med viden og respekt, fremfor at være henvist til fordomme, der stigmatiserer.”

Tag kontakt til Thomas på E-mail: THOMAS@BELASTNINGSPSYKOLOGI.DK