Grundbog i Belastningspsykologi

En grundbog skrevet til professionelle, der arbejder i et mentalt højrisikojob – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på en anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser.

Grundbog i Belastningspsykologi retter sig således mod læger og sygeplejersker, psykologer og præster, jordemødre og social- og sundhedsassistenter, politi og jurister, soldater og fængselsbetjente, pædagoger, socialrådgivere og sagsbehandlere, krigskorrespondenter og fotografer, nødhjælpsarbejdere og klimafolk og andre faggrupper, der arbejder i et mentalt højrisikojob. Bogen kan med fordel også læses af ansatte i andet risikobetonet arbejde som for eksempel arbejdet til søs eller som ingeniør i et højrisikoområde.

OBS: Foreligger nu i en ny og revideret udgave fra februar 2019 med et særskilt kapitel om håndtering af afmagt og forskellen på væren og gøren.

Grundbog i Belastningspsykologi er en lettilgængelig bog bestående af korte faktuelle afsnit, illustrationer, modeller og citater. Bogen bygger på den forståelse at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Bogen er både til studerende, ansatte og ledere og til de fagpersoner, der til daglig arbejder med at skabe et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø. KØB DEN HER 

TIL MINDE OM

'Til minde om' er en mindebog til børn og unge, der gerne vil gemme på vigtige og sjove historier om en nærtstående, de har mistet. "Det gode ved mindebogen er, at nu står mindet om min mor i denne her bog, og så behøver jeg ikke have det hele inde i hovedet." (Pige på 16 år, som har mistet sin mor).

Læs mere om bogen på www.tilmindeom.dk

KØB DEN HER

KOM PÅ BENENE IGEN

Tusindvis af danskere har de seneste år prøvet at blive fyret fra deres job. En fyring har ikke bare konsekvenser for privatøkonomien. Vi henter en stor del af vores identitet i arbejdet, så hvis arbejdet forsvinder, kan det opleves som om at en del af identiteten forsvinder. Derfor kan en fyring føles som en knockout, der sender en til tælling. 'Kom på benene igen' hjælper fyrede til at undgå at miste sig selv sammen med jobbet.

Bogen er desværre udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

PSYKISK FØRSTEHJÆLP OG MEDMENNESKELIG STØTTE

Psykisk førstehjælp er den støtte, som alle mennesker kan yde deres medmennesker i kritiske livssituationer. Bogen henvender sig til alle, som gerne vil kunne hjælpe et medmenneske i en akut situation, og som også gerne vil vide, hvordan de kan støtte på længere sigt.

BESTIL BOGEN HER

SORGBOGEN

En bog til personer i sorg, som har mistet en nærtstående. Bogen fungerer som en slags dagbog, der via de her mangler mellemrum mange spørgsmål, oplæg og øvelser giver den sørgende mulighed her mangler mellemrum for at bearbejde sorgen og leve videre med den. Det her mangler mellemrum er en personlig bog, der løbende vil kunne støtte den sørgende.

BESTIL BOGEN HER

MED KÆRLIG HILSEN

Når man pga. sygdom eller alderdom befinder sig sidst i livet, kan det være godt og meningsfuldt at gøre sig tanker om livet og døden. Bogens fine illustrationer og stikord hjælper én til at reflektere over situationen, fortælle om ens liv og skrive, alt det der ligger én på sinde, når man gerne vil tage ordentlig afsked med livet og sine kære.

BESTIL BOGEN HER

MINDEBOGEN

Mindebogen er en bog til mennesker, som gerne vil skabe et smukt og varigt minde om en person, de mistede enten for nylig eller for mange år siden. Bogen er en udfyldningsbog og scrapbog. Du er selv forfatteren, der svarer på fortrykte spørgsmål og kan indsætte fotografier, udklip og lignende.

Dansk Psykologisk Forlag har ikke længere bogen på lager, men den kan genoptrykke enkeltvis ved behov. .

BESTIL BOGEN HER

ASSERTIV KOMMUNIKATION I TEORI OG PRAKSIS

Få, om nogen overhovedet, kan kalde sig udlært i kunstarten kommunikation. Assertiv kommunikation er dybt forankret i et selvværd, der giver ro i sindet i vanskelige situationer og overskud til ikke alene at tåle andres forskellighed, men også at kunne møde andre med nysgerrighed, lærelyst og et tanke- og følelsesmæssigt åbent sind. Bogen er let læst og rigt illustreret med eksempler og nyttige øvelser. BESTIL BOGEN HER

BESTIL BOGEN HER

BOFÆLLESSKABER FOR PSYKISK SYGE

Ph.D.-afhandlingen af Thomas Middelboe er resultatet af et 3-årigt forskningsprojekt, der evaluerede indsatsen med at skabe gode, støttende bofælleskaber i København for mennesker med psykisk sygdom og vanskeligheder ved at bo alene. Undersøgelsen resultater er desuden publiceret i en række danske og internationale videnskabelige tidsskrifter.

Kan lånes på biblioteket

BØGER DER KAN DOWNLOADES

MISSIONEN GÅR TIL

Bogen henvender sig til familier, der har en soldat, som skal udsendes i international tjeneste. Bogen fungerer både som scrapbog og opgavebog og er ment som en støtte til den hjemlige missionsforberedelse - både før, under og efter udsendelsen. Bogen kan fås ved henvendelse til Forsvarets Veterancenter.

DOWNLOAD

BØRNENE I BAGLANDET TIL SOLDATER, DER FIK SET FOR MEGET

Bogen er henvendt til børn, der lever sammen med en psykisk skadet veteran. Du kan læse om, hvordan andre børn har det med at være tæt på en psykisk skadet veteran og blive klogere på PTSD.

DOWNLOAD 

DE UNGE I BAGLANDET TIL SOLDATER, DER FIK SET FOR MEGET

Bogen er henvendt til dig, der er ung og lever sammen med en psykisk skadet veteran. I bogen fortæller en række unge om, hvordan det påvirker deres dagligdag at leve tæt op ad en psykisk skadet veteran.

DOWNLOAD 

DE VOKSNE I BAGLANDET TIL SOLDATER, DER FIK SET FOR MEGET

Bogen handler om at være pårørende til en psykisk skadet veteran. Om magtesløsheden, når skaden påvirker alle i familien, og om kærligheden, der på trods af alt binder det hele sammen.

DOWNLOAD

BAGLANDET - BERETNINGER FRA PÅRØRENDE TIL SOLDATER I INTERNATIONAL MISSION

Bogen handler om at være pårørende til en soldat i international mission. Om følelserne, ansvaret og den store opgave baglandet står med, når soldaten drager af sted.

DOWNLOAD

BØRNENE I BAGLANDET

Pjecen er til dig, som har børn. Du kan blandt andet læse om, hvordan du taler med dine børn om udsendelsen, og om hvilke overvejelser du kan gøre dig om dagligdagen, mens din soldat er udsendt.

DOWNLOAD

UNGT BAGLAND

Pjecen er til dig, som er ung og har en forældre, søskende eller kæreste, de er udsendt som soldat i international tjeneste. Du kan blandt andet læse om, hvordan du tackler hverdagen i forhold til vennerne, skolen og soldaten.

DOWNLOAD

PROFESSIONEL I BAGLANDET

Pjecen er henvendt til dig, der fx er lærer eller pædagog og arbejder med børn, der er pårørende til en soldat i international tjeneste. Du kan blandt andet læse om, hvordan børn typisk reagerer og om, hvordan du bedst støtter barnet.

DOWNLOAD

BØGER VI HAR BIDRAGET TIL

PSYKIATRI FOR IKKE-PSYKIATERE

Bogen er redigeret af psykiaterne Ida Hageman og Jeanett Østerby Bauer og er en kortfattet og let tilgængelig gennemgang af de mest almindelige psykiatriske sygdomme. Thomas har bidraget med kapitlet om socialpsykiatri og samarbejdet med den kommunale sektor.

BESTIL BOGEN HER

DIAGNOSER - PERSPEKTIVER, KRITIK OG DISKUSSION

Bogen er redigeret af Svend Brinkmann og Anders Petersen og handler om begrebet diagnosekultur, der er blevet til på baggrund af de mange psykiatriske diagnosekategorier, og den måde de præger vores samfund. Thomas har bidraget med kapitlet om diagnosekulturen i et voksenpsykiatrisk perspektiv.

BESTIL BOGEN HER