Fordi forebyggelse er en holdsport

Institut for Belastningspsykologi

Vi passer på jer, der passer på andre

Institut for Belastningspsykologi

Vi har været der selv og ved, hvad vi taler om

Institut for Belastningspsykologi

Komplekse emner formidlet let og levende

Institut for Belastningspsykologi

Strategier til både organisationen, lederen, gruppen og individet

Institut for Belastningspsykologi

Velkommen til Institut for Belastningspsykologi

Institut for Belastningspsykologi arbejder med at udvikle og formidle viden om mentale højrisikojob – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser.

Vores målgruppe er ansatte i social- og sundhedsvæsenet samt i beredskabs- og medieverdenen. Det vil sige læger og sygeplejersker, psykologer og præster, jordemødre og social- og sundhedsassistenter, pædagoger, politi og jurister, soldater og fængselsbetjente, socialrådgivere og sagsbehandlere, krigskorrespondenter og -fotografer, nødhjælpsarbejdere og klimafolk og andre faggrupper, der arbejder i et mentalt højrisikojob.

Institut for Belastningspsykologi er en del af firmaet Høgsted og Middelboe. Kontakt Rikke Høgsted, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

NYHED: I september 2020 bliver det muligt at købe digitale grundkurser i Belastningspsykologi! Vil du gerne have besked, når vi nærmer os lanceringen? Klik på boksen herunder og send os din e-mail.

Ja tak – hold mig opdateret om de nye digitale grundkurser i Belastningspsykologi

OM INSTITUTTET

Leder af Institut for Belastningspsykologi er Rikke Høgsted – forfatter af ”Grundbog i belastningspsykologi - forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” (Forlaget Ictus, 2018).

Centret har tilknyttet en specialgruppe af psykologer, som alle har en solid erfaring både klinisk og organisatorisk – som ledere selv, forskere eller organisationskonsulenter. Vi har været der selv og ved derfor, at mental slagside hverken kan eller må reduceres til et spørgsmål om enten skrøbelige medarbejdere eller dårlige ledere. Det fører hverken til brugbare forebyggende strategier eller ærer de mange fagfolk, der hver dag gør sig umage med at løse et mentalt krævende job på den bedst mulige måde.

Vi skræddersyr gerne vores løsninger, men går aldrig på kompromis med forståelsen af, at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, som kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar

YDELSER

Undervisning

Institut for Belastningspsykologi tilbyder undervisning i form af fyraftensmøder og temadage. Undervisningen består i en blanding af oplæg, fortællinger, film og øvelser og involverer altid deltagerne.

Ledersparring/coaching

Mange ledere eller ledergrupper vælger i forlængelse af en temadag at få sparring i forhold til det videre arbejde med implementering af nogle af de forebyggende strategier. Sparringen kan både foregå som videokonsultation eller face to face.

Formidling
Rikke Høgsted holder derudover oplæg til årsmøder, konferencer og symposier lige som hun formidler krisepsykologisk stof i både TV, radio og trykte medier.

FORSKNING

Institut for Belastningspsykologis praksis bygger på et erfarings, forsknings og evidensbaseret grundlag. Vi ønsker samtidig at bidrage til udvikling af ny viden, hvilket vi blandt andet gør gennem samarbejde med forskellige forskere.

Vi har i 2019 indledt et samarbejde med gæsteforskere ved Videnscenter for Psykotraumatologi Maria Louison Vang, psykolog og ph.d. studerende ved Ulster University og de Danske Børnehuse, og Jesper Pihl-Thingvad, psykolog og ph.d. ved Arbejds og Miljømedicinsk klinik, Odense Universitetshospital, om at gennemføre et landsdækkende forskningsprojekt om sekundær traumatisering og udbrændthed hos danske anklagere. Projektet er en afdækning af omfanget af tilstanden samt risiko og beskyttende faktorer, og er det første af sin slags i Danmark.

Man kan løbende følge vores aktiviteter i centrets facebookgruppe.

Teamet

Rikke Rye Hahn


Klaus Bertel


Janne Skakon


Thomas Middelboe


Rikke Sørensen


Anders Gisselmann


Sofie Møller Sparre


Nynne K.-Svarre